Ikigai

2022-02-21

Ikigai - hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?


Så først og fremmest - hvad er ikigai?

Ikigai er dit personlige raison d'être - dit eksistensgrundlag og formålet med at være til. Derfor synes jeg, at emnet er relevant som det første indlæg på min blog, så jeg kan forklare lidt om, hvorfor jeg har startet en blog om business & iværksætteri.

Ikigai har sin oprindelse i Japan og stammer fra en novelle, hvor historien omhandler en døende kvinde, som ligger i koma. Denne døende kvinde oplever under sit koma pludselig, at hun bliver løftet op mod himlen, hvor hendes forfædres stemme taler til hende og stiller hende spørgsmålet: Hvem er du? Kvinden svarer forskellige ting, først at hun er borgmesterens kone, dernæst at hun er moderen til fire børn, at hun er skolelærer osv., men hver gang hun svarer noget, irettesætter stemmen hende, at det ikke er hvad hun er, der blev spurgt om, men hvem hun er. Til sidst svarer kvinden, at hun er den, der står op om morgenen for at tage sig af hendes familie, og den, der plejer og opfostrer børnenes sind på hendes lokale skole. Først da var stemmen tilfreds, og hun vågnede dagen efter med en dyb følelse af at have et formål med livet.

Stemmen forsøgte altså at få kvinden til at forstå, at hun skulle finde sit formål med at stå op om morgenen, sit ikigai. Et bedre spørgsmål stemmen kunne have stillet er altså: Hvorfor er du?

Ikigai er derfor traditionelt set opdagelse af, hvorfor du eksisterer, og hvorfor du skal stå op om morgenen. Jeg synes, opdagelse er et forkert ord at bruge, for det er en antagelse om, at det er noget, der ligger latent i dig, altså at det allerede findes og bare skal graves frem. Jeg tror på, at ikigai er noget, man skaber for sig selv, og som kan forandre sig i løbet af ens liv.

Hvorfor bruge tid og energi på dit ikigai?

Jeg er ikke religiøs, så jeg ligger ikke for meget i selve historien, men jeg synes, den er et rigtig godt billede på, hvorfor ikigai er vigtigt. Det er vigtigt at vide, hvorfor man er til, fordi ellers har vi en tendens til at lade den ene dag tage den næste. At have et formål med livet er vigtigt, fordi formål dirigerer handling. Ikigai er en slags kompas, som kan guide dig i den retning, du ønsker at gå. At have et formål gør, at man har noget at stå op til hver dag, og det at være bevidst om sit ikigai kan virkelig skabe mening i ens liv og gøre en forskel i livskvaliteten.

Desuden har Dan Buettner skrevet en bog og holdt en TED-talk, som var måden, hvorpå jeg selv blev introduceret for og fascineret af konceptet. Dan Buettner er forfatter og ansat hos National Geographic og har i samarbejde med bl.a. doktor Michel Poulain undersøgt menneskers levetider og har identificeret forskellige "blue zones" i verden, hvor folk lever længere. En af disse "blue zones" er en gruppe mennesker i Japan på en øgruppe kaldet Okinawa, som lever efter ikigai-konceptet. Disse mennesker kan med det samme svare på, hvad deres ikigai er, hvorfor de står op om morgenen. Buettner identificerede altså ikigai som én (blandt mange) af årsagerne til, at disse mennesker lever længere. Ikigai kan altså være med til at skabe et sundere og længere liv, og personligt tror jeg på, at livskvalitet er tæt forbundet med sundhed og levetid, fordi vores mentalitet ikke er adskilt fra vores biologiske system.

Der er altså gode grunde til at kigge nærmere på ikigai.

Hvordan identificerer man så sit ikigai?

En populær model at bruge for at illustrere ikigai er denne:

Model over ikigai, som groft oversat betyder 'grunden til at stå op om morgenen'.

  • Det, du elsker at gøre - som er det vigtigste i min optik. Hvis man står op hver dag for at gøre noget, man elsker, bliver man glad uanset hvad.
  • Det, du er god til - hvis det, du elsker, kan forenes med det, du er god til, kan du opnå en større effekt med dine handlinger. Du skal dog huske på, at du ofte bliver god til noget, fordi du elsker at gøre det, og fordi du øver dig.
  • Det, du kan blive betalt for - det, du kan blive betalt for, er efter min overbevisning ret ligegyldigt. Det er selvfølgelig altid vigtigt at have en indtægt for at kunne leve, men med den verden vi har i dag, kan du opnå indtægter fra nærmest hvad som helst. Derfor kommer 'det, du kan blive betalt for' ofte efter, du har fundet ud af, hvad du elsker og er god til.
  • Det, som vil gøre en forskel i verden - jeg er personligt meget passioneret om at kunne gøre en forskel i verden, og jeg kan godt lide at se holistisk på tingene og finde ud af, hvordan jeg kan gøre en forskel på et globalt plan. Derfor er jeg også lidt af en 'drømmer', og verden skal ikke nødvendigvis forstås som hele verden. Det er fuldstændig lige så legitimt at gøre en forskel for sin familie, sine venner, sit lokalsamfund, sine kunder eller noget helt andet, som er en afgrænset del af verden. Det er endda meget nemmere at gøre en forskel i verden, hvis du bliver specifik omkring hvad, hvem og hvordan.

Ikigai er altså smeltediglen mellem disse fire områder.

Når du vil skabe et ikigai for dig selv, er det først og fremmest vigtigt at kunne se, hvad ikigai kan føre til, så du kan starte med at spørge dig selv:

    Hvilken forskel kunne det gøre i dit liv at have en tydelig grund til at stå op om morgenen?

Dernæst kan du lave en liste til hvert emne i cirklerne. Det, som går igen og som du brænder mest for, er et bud på dit ikigai. Du kan så vælge at formulere dit ikigai som en sætning, der beskriver, hvad dit formål er. Tag og hæng det op et sted i dit hjem, hvor du bliver mindet om det. Det tager tid at implementere nye vaner, og det er vigtigt at opsætte miljøet omkring dig til at styrke den nye vane.

Mit ikigai

    At leve et lykkeligt liv, mens jeg gør en positiv forskel i verden.

Det er, hvad der driver stort set alle mine handlinger, og noget som jeg minder mig selv om. Det er en ret bred ikigai, og det er faktisk bedre, hvis du kan blive specifik for din egen situation. Jeg har personligt behov for en bred ikigai, fordi jeg har mange bolde i luften hele tiden, som er nødt til at have et fælles udgangspunkt.

Jeg tror på, at det vigtigste er at gøre sig nogle tanker omkring dit formål i livet og allerhelst skrive dine tanker ned, fordi det forstærker den mentale rodfæstning af dine tanker. Det er ikke så vigtigt, om du gør det helt rigtigt eller skaber det perfekte ikigai. Det er vigtigere, at du finder noget, som føles rigtigt lige nu, og at du erkender, at det er en proces at skabe sit ikigai. Det tager tid at finde sit formål, og du kan løbende tilpasse dit ikigai, som dit liv løbende forandrer sig. Der er ikke noget rigtigt eller forkert ikigai - vi er alle forskellige mennesker. Det vigtigste er at have en følelse af, at der er et formål med at stå op om morgenen.

Ikigai i organisationer

Nå, men jeg har jo deklareret, at dette er en blog om business & iværksætteri, så hvorfor skriver jeg nu om et emne inden for personlig udvikling? Jo, det gør jeg både, fordi jeg er passioneret omkring personlig udvikling, men også fordi ikigai er vigtigt at forstå og kan bruges konstruktivt i din organisation.

Mennesker er i min optik stadig den vigtigste ressource vi har, hvis potentialet udnyttes. Vi har naturligvis teknologi og redskaber, som kan håndtere mange ting for os efterhånden, og som også er helt uundværlige, men mennesker besidder evner, som computere endnu ikke kan klare endnu. Mennesker er også en ressource, som både kan være utroligt omkostningstung og til tider ikke særligt produktiv. Derfor er der altså et massivt spænd mellem, hvad mennesker ofte gør i organisationer og deres fulde potentiale. Se bare på, hvor uengagerede mange mennesker er i deres jobs, og hvordan de bare venter på at få fri, og så kontrasten til, hvad en iværksætter som Elon Musk har formået at præstere med sine virksomheder. Det kommer fra en utroligt stærk mentalitet og et inderligt ønske, et ikigai, om at forandre verden.

Nu er det jo ikke alle, der skal være iværksættere, så spørgsmålet er nu, hvordan kan man bruge ikigai i organisationer?

Det starter først og fremmest med en erkendelse af, at alle mennesker er forskellige, og det skal man tage højde for, hvis man vil have det bedste frem i sine medarbejdere. Så du kan som leder hjælpe dine medarbejdere med at finde deres ikigai - og helst et ikigai, som er foreneligt med virksomhedens mission - og dermed udnytte dine medarbejderes potentiale. Derudover kan du jo muligvis være med til at forbedre dine medarbejderes livskvalitet og sundhed, og det er vel ikke værst?


Lav din egen hjemmeside gratis!